Skip to Content

Is féidir leat taisteal ar Bus Éireann

Tá Bus Éireann - seirbhís náisiúnta bus na hÉireann - ar cheann de na bealaí taistil is éifeachtúla ó thaobh costais de agus is féidir leat teacht go hAerfort na Sionainne ó áit ar bith agus imeacht uaidh go héasca.

Cad iad na háiteanna ar féidir liom dul chucu nó taisteal uathu?

Is iomaí bus a bhíonn ag taisteal ón Aerfort gach lá go Luimneach, Corcaigh agus Gaillimh. Ansin, is féidir leat taisteal go ceann scríbe eile ar Líonra Bus Éireann.

Cén áit ar féidir ticéid a cheannach?

Is féidir leat ticéid a cheannach ag an bpointe féinseirbhíse sa Halla Teachta nó ar an mbus féin. Tá raon pasanna turasóireachta ag Bus Éireann freisin chun an luach is fearr agus solúbthacht is mó a thairiscint do thurasóirí de gach sórt. Is féidir leat tuilleadh eolais a fháil anseo

Cá bhfaighidh mé an bus atá uaim?

Is féidir leat dul ar bord gach seirbhís ag stadanna éagsúla Bus Éireann atá díreach lasmuigh den phríomhchríochfort.